KOMATSU PC70-7 รถเก่านอก, เครื่องยนต์โคมัสสุ 4D95L ,จำนวน 4 สูบ คอนโทรลน้ำมัน ,ปั๊มนิ้ว, แทรคเหล็ก, มีเอกสาร ยังไม่เคยใช้งานในไทย
ราคา 495,000 บาท
สนใจติดต่อ @Line/โทร.089-2619445
คลิปการทำงานhttps://www.youtube.com/watch?v=ubFhoTC8-4I&t=221s
พิกัดหน้าร้าน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
https://goo.gl/maps/yxz7zFXUmezEqRX79​
https://www.facebook.com/lanna.seller.3/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจติดต่อ @Line/โทร.089-2619445

พิกัดหน้าร้าน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา https://goo.gl/maps/yxz7zFXUmezEqRX79​ https://www.facebook.com/lanna.seller.3/

#pc70   #pc70-7     #pc60-7    #รถขุด7ตัน    #รถขุด6ตัน   #แมคโคร7ตัน  #แบคโฮ7ตัน  #รถขุดภาคเหนือ  #แมคโครภาคเหนือ    #แบคโฮภาคเหนือ    #ขายรถขุดkomatsu    #ขายแบคโฮkomatsu   #ขายแมคโครภาคเหนือ   #komatsu     #เช่ารถขุดภาคเหนือ     #เช่ารถเจาะภาคเหนือ    #เช่ารถบดภาคเหนือ    #เช่ารถขุดพะเยา    #เช่าแมคโครพะเยา    #เช่ารถขุดรายวัน     #เช่ารถขุดรายเดือน     #เช่าแมคโครรายวัน      #ขุดสระ      #รถเจาะคอนกรีต    #เจาะคอนกรีตพะเยา    #ลานนา     #เครื่องจักรกลหนัก   #โม่ปูน   #หัวเก๋ง   #รถปูยาง  ######