KOMATSU PC40MR-2 มีไลน์เจาะ, รถเดิมๆเก่านอก,เครื่องยนต์komatsu 4D88E ,คอนโทรลน้ำมัน, ปั๊มนิ้ว, แทรคกว้าง 1.97 ม. มีเอกสาร,ยังไม่เคยใช้งานในไทย

ราคา 460,000 บาท

สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445

พิกัดหน้าร้านต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา https://goo.gl/maps/yxz7zFXUmezEqRX79

พิกัดหน้าร้านต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา https://goo.gl/maps/yxz7zFXUmezEqRX79