KOMATSU PC35R-8 ราคา 385,000 บาท เครื่องยนต์ KOMATSU-3D84E , ขนาด 3 สูบ คอนโทรลน้ำมัน ,แทรคยาง รถเก่านอก,มีเอกสาร,ยังไม่เคยใช้งานในไทย

สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445

พิกัดหน้าร้าน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา https://goo.gl/maps/yGoWAr48KHQbV9gp9

 

#KOMATSU    #PC35  #komatsu #PC35 #รถขุดภาคเหนือ #เช่ารถขุดพะเยา #เช่าแมโครพะเยา  #เช่าแบคโฮพะเยา #แมคโคร #แบคโฮมือ2 #แบคโฮ #รถขุด #รถขุดภาคเหนือ #แมคโครภาคเหนือ #แบคโฮภาคเหนือ 

#ขุดสระพะเยา #บดถนนพะเยา #เช่ารถบดพะเยา #ทุบบ้านในพะเยา #วางท่อพะเยา #แมคโคร #แบคโฮมือ2 #แบคโฮ #รถขุด #รถขุดภาคเหนือ #แมคโครภาคเหนือ #แบคโฮภาคเหนือ