สินค้านำเข้าเก่านอก จากญี่ปุ่น 

ขายราคา 280,000 บาท