ขายรถขุดเล็ก HITACHI EX 30UR  เครื่องยนต์ KUBOTA 4สูบ คอนโทรลน้ำมัน ปั็มนิ้ว แทรคเหล็ก
รถปรับสภาพ พร้อมใช้งาน รถเก่านอก มีเอกสาร   ขาย 300,000 บาท