ขายถังพักลม/ถังเก็บลมอัด ขนาด 200 ลิตร
ราคา 4,000 บาท
สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445 <หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค>