รถเครนล้อยางKOMATSU รุ่น LT300-1 ขนาด 4.9 ตัน แขน 4 ปลอก 3 ชัก ท่อนแรกยืดได้ประมาณ 15 เมตร ท่อนที่สองยืดได้ประมาน 13 เมตร
ราคา 800,000 บาท

สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445 <หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค>