ขาย 6 ล้อกลาง 110 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น (มีเครื่องทุ่นแรง) สภาพพร้อมใช้งาน เอกสารครบ พร้อมโอน ขายราคา 380,000 บาท