ขายแทรคยางสำหรับรถ PC40-7, PC50 UU-2 จำนวน 37 ข้อ เป็นข้อห่าง (400-14.9-37)  ขายเส้นละ 20,000 บาท