ขายแทรคยางสำหรับรถ IHI/SUMITOMO/KATO/MITSUBISHI ขนาด 5 ตัน  จำนวน 74 ข้อ เป็นข้อถี่ (400-74-73KS)  ขายเส้นละ 20,000 บาท