ขายเครื่องเชื่อมพร้อมเครื่องปั่นไฟ เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ ขายราคา 50,000 บาท