ขายเครื่องยนต์ MITSUBISHI K 4E/ K 4N/ K 4M สำหรับเครื่องจักรกล เช่น รถแมคโค/รถตัก/รถยก
ยี่ห้อ MITSUBISHI K 4E, K 4N, K 4M
ใช้กับรถขุด KOBELCO = SK 40, SK 45
ใช้กับรถขุด MITSUBISHI = mm 45B, mm 40
ใช้กับรถขุด CARTO = HD 50, HD 205
และรถตัก MITSUBISHI อีกหลายรุ่น
เครื่องยนต์ Mitsubishi K 4E ขาย 50,000 บาท
เครื่องยนต์ Mitsubishi K 4N ขาย 80,000 บาท
เครื่องยนต์ Mitsubishi K 4M ขาย 55,000 บาท