ขายเครื่องยนต์ KOMATSU 4D 88 สำหรับเครื่องจักรกล เช่น รถแมคโค/รถตัก/รถยก ยี่ห้อ KOMATSU 4D 88 KOMATSU 4D 88 ใช้กับรถแมคโค PC 50 UU-2E ใช้กับรถขุด KOBELCO SK 50 UR-2  ใช้กับรถขุด IHI 50Z  เครื่องยนต์ KOMATSU 4D 88 ขาย 80,000 บาท