ขายเครื่องยนต์ ISUZU 3KR สำหรับเครื่องจักรกล เช่น รถแมคโค/รถตัก/รถยก  เครื่องยนต์ยี่ห้อ ISUZU 3KR ใช้กับรถแมคโคเล็ก เช่น IHI 30, HITACHI 30 หรืออีกหลายรุ่น ขายราคา 45,000 บ. เครื่องอยู่พะเยา