ขายเครื่องปั่นไฟขนาด 110 โวลต์ เครื่องยนต์เบนซิน 1สูบ ขายราคา 4,500 บาท