หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค 

ให้บริการเช่า รถแมคโคร รุ่น 50-120 รถขุด รถเจาะ รถบด 

หากจะมองหางานรถแมคโครที่ทำงานดีและในราคาเป็นกันเอง

อัตรา ค่าบริการ  

                                                      1. รถขุดใหญ่        รุ่น   120         อัตราจ้างต่อวัน  8,000 บาท     อัตราจ้างต่อครึ่งวัน      5,000 บาท

                                                      2. รถเจาะใหญ่     รุ่น   120          อัตราจ้างต่อวัน 12,000 บาท    อัตราจ้างต่อครึ่งวัน       8,000 บาท       

                                                      3. รถขุดเล็ก         รุ่น   50             อัตราจ้างต่อวัน  4,000 บาท    อัตราจ้างต่อครึ่งวัน       3,000 บาท

                                                       4. รถเจาะเล็ก      รุ่น   50            อัตราจ้างต่อวัน  6,000 บาท     อัตราจ้างต่อครึ่งวัน       4,000 บาท          

                                                       5. รถบด               ขนาด 3 ตัน     อัตราจ้างต่อวัน  4,000 บาท     อัตราจ้างต่อครึ่งวัน       3,000 บาท 

                                                       6. รถโฟคลีฟ       ขนาด 3 ตัน     อัตราจ้างต่อวัน  5,000 บาท     อัตราจ้างต่อครึ่งวัน       3,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม…. 084-3652529

 

งานปรับที่  รถแมคโคร 120 จ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถแมคโครให้เช่า