ขายรถโม่ปูน 6ล้อ ยี่ห้อ  HINO  เครื่อง H07D 6สูบ 19.5  แรงม้า รถประกอบเก่านอก ยังไมเคยใช้งานในไทย  ไม่มีทะเบียน ขายถูก 590,000 บาท สนใจ  ติดต่อด่วน////081-8833166

https://www.lannagroups.com/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%99-2/ขายรถโม่ปูน 6ล้อ ยี่ห้อ HINO เครื่อง H07D 6สูบ 19.5 แรงม้า รถประกอบเก่านอก ยังไมเคยใช้งานในไทย ไม่มีทะเบียน ขายถูก 590,000 บาท สนใจ ติดต่อด่วน////081-8833166