https://www.lannagroups.com/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%94-bomag-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-bw135ad/

 

ขายรถบด สั่นสะเทือนหน้าและหลัง ราคาถูกเก่านอก