ขายรถบด ซาไก หน้าเหล็ก หลังยาง เครื่องยนต์ ISUZU 3KR  รุ่น TW 25 ราคา 286,000 บาท