ขายปั๊มลม AIRMAN รุ่น PDS 90 เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ สินค้าเก่านอก ปรับสภาพพร้อมใช้งาน  มีล้อลากในตัว ราคา 67,000 บาท