ขายปั๊มลม AIRMAN ร่น PDS 175 เครื่องยนต์ ISUSU ดีเซล 4 สูบ สินค้าเก่านอก ปรับสภาพพร้อมใช้งาน ราคา 85,000บาท