ขายบุ้งกี๋ รถขนาด 30 – 40 รูสลัก 30 mm และ 45 mm หน้าบุ้งกี๋กว้าง 60 cm ราคาใบละ 15,000 บาท  ของเก่านอก มีหลายใบให้เลือก