ขายแพคอนโทรลสำหรับรถขุด CAT-305SR
ราคา 40,000 บาท.
สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445 <หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค>