SALE*รถขุดMITSUBISHI-MM30SR-3 เครื่องยนต์Mitsubishi-S3L ,คอนโทรลน้ำมัน, ปั้มนิ้ว, รถเก่านอก, มีเอกสาร, ยังไม่เคยใช้งานในไทย

ราคา 298,000 บาท

สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445 หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค