KOMATSU PC128US-1 เครื่องยนต์ KOMATSU -4D102 เทอร์โบ , 4 สูบ ,คอนโทรลน้ำมัน ,ปั้มนิ้ว ,คันเร่งไฟฟ้า , แทรคเหล็ก , มีเก๋ง , มีลายเจาะ (รถเก่านอกมีเอกสาร)

ราคา 750,000 บาท

สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445 <หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค>