ขายรถขุด KUBOTA-U30-3 เครื่องยนต์KUBOTA-D1503 จำนวน 3 สูบ ,คอนโทรลน้ำมัน , ปั๊มนิ้ว , แทรคยาง, รถเดิมๆเก่านอก, มีเอกสาร, ยังไม่เคยใช้งานในไทย
ราคา 335,000 บาท
สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445<หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค>
https://www.youtube.com/watch?v=jVKkAAGF0WU
https://www.facebook.com/lanna.seller.3