ขายรถขุดCATERPILLAR-304  เครื่องยนต์Mitsubishi-S4L จำนวน 4 สูบ, คอนโทรลน้ำมัน,ปั๊มนิ้ว, มีลายเจาะ, รถเดิมๆเก่านอก, มีเอกสาร, ยังไม่เคยใช้งานในไทย
ราคา 380,000 บาท
สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445 <หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค>

https://www.facebook.com/lanna.seller.3