ขายบุ้งกี๋ สำหรับติดตั้งรถตักพืชไร่ , ตักหิน ,ตักทราย ขนาดประมาณ 2.5 คิว ปากกว้าง 2.30 เมตร ลึก 130 เซนติเมตร ความสูง 75 เซนติเมตร สินค้าประกอบนอกเก่าญี่ปุ่น ยังไม่เคยใช้งานในไทย
ราคา 30,000 บาท
สนใจติดต่อ @Line/โทร. 089-2619445 <หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค>