สินค้าเก่านอก พร้อมใช้งาน เครื่อง4BD102 ขายราคา 950,000 บาท