หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค 

ให้บริการรับจ้าง ให้เช่า รถแมครโค รุ่น 50-120 รถขุด รถเจาะ รถบด 

หากจะมองหางานรถแมครโค ที่ทำงานดี  และ ในราคาเป็นกันเอง

อัตรา ค่าบริการ  

1. รถขุดใหญ่         รุ่น 120  อัตราจ้างต่อวัน  8,000 บาท   อัตราจ้างต่อครึ่งวัน      5,000 บาท

     2. รถเจาะใหญ่      รุ่น 120  อัตราจ้างต่อวัน 12,000 บาท  อัตราจ้างต่อครึ่งวัน       8,000 บาท    

 3. รถขุดเล็ก          รุ่น   50  อัตราจ้างต่อวัน  4,000 บาท   อัตราจ้างต่อครึ่งวัน       3,000 บาท

4. รถขุดเล็ก          รุ่น   50  อัตราจ้างต่อวัน  6,000 บาท   อัตราจ้างต่อครึ่งวัน       6,000 บาท

 5. รถบด                ขนาด 3 ตัน  อัตราจ้างต่อวัน  4,000 บาท อัตราจ้างต่อครึ่งวัน   3,000 บาท

รับงานขนย้ายเหล็ก หน้งาน โลตัสพะเยา

รับงานขนย้ายเหล็ก หน้งาน โลตัสพะเยา

รับจ้างขนย้ายเศษปูน หน้างานโลตัสพะเยา

รับจ้างขนย้ายเศษปูน หน้างานโลตัสพะเยา

 

15084720850881508472080736 FB_IMG_1506761342629

านใกล้ไกล เราไปได้

 

รถแมคโครให้เช่า